Detské tréningy 2022/2023

Detské tréningy na rok 2022/2023 sú v príprave. Ak máte záujem o tréningy, prosím vyplňte nasledujúci dotazník.