top of page
Bamm-titulka-FB.png

Poukáž nám 2%

Ako na to?

 

Pre zamestnancov:

 • Do termínu /15.02.2024/ požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

 • Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 3 EUR/

 • Pre uplatnenie 2% daní je nutné poukázať 2% dane občianskemu združeniu Bežecká akadémia Marcela Matanina o.z., Pri Pálenici 11, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52875423

 • Údaje o Bežeckej akadémii Marcela Matanina o.z. sú vo Vyhlásení už predvyplnené stačí doplniť sumu, ktorú mu chcete poukázať a vaše údaje

 • Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte na podateľňu daňového úradu podľa vášho bydliska /najneskôr do 30.04.2024/, alebo nám prineste tieto tlačivá na tréning a podáme to za vás.

Nové tlačivá na stiahnutie:

Pre Fyzické a Právnicke osoby:

 • Podajte daňové priznanie do termínu na podanie daňového priznania zvyčajne do 31.3.2024

 • Vypočítajte si pri FO:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

 • Vypočítajte si pri PO:

  • Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

  • Vypočítajte si vaše 1% (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby a tak zistíte maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.

  • Pri výpočte postupujete nasledovne:

   • Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.03.2024) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1% z dane.

   • Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.03.2024) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

  • Pre uplatnenie 1% (2%) dane na získanie poukazu, je nutné poukázať 1% (2%) dane občianskemu združeniu

 • Pre uplatnenie 2% daní je nutné poukázať 2% dane občianskemu združeniu Bežecká akadémia Marcela Matanina o.z., Pri Pálenici 11, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52875423

ĎAKUJEME

jogging-4211946_1920.jpg
bottom of page